Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Določitev verjetnostnih porazdelitev časovnih razmakov med vozili za prometno modeliranje nesemaforiziranih in krožnih križišč v slovenskem prostoru"

Zagovor je potekal dne 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta.


avtor(-ica): Matej Matos
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: viš. pred. dr. Rok Marsetič

seznam zagovorov