Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetsko spremljanje stabilnosti pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru"

Zagovor je potekal dne 10. 11. 2020 ob 14:15 preko spleta.


avtor(-ica): Lara Letnar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Kogoj
somentor: asist. dr. Klemen Kregar

seznam zagovorov