Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog alternativnih rešitev za razbremenitev prometne infrastrukture na območju Ljubljanske urbane regije"

Zagovor je potekal dne 25. 03. 2021 ob 11:15 preko spleta.


avtor(-ica): Matic Klun
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: doc. dr. Gregor Čok

seznam zagovorov