Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"REKONSTRUKCIJA CESTNE MREŽE V OBMOČJU NASELJA ŠENTJERNEJ"

Zagovor je potekal dne 20. 05. 2021 ob 15:00 preko spleta.


avtor(-ica): Vesna Dimc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Robert Rijavec

seznam zagovorov