Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza pristopov vzdrževanja katastrskega prikaza na območjih izboljšanega grafičnega katastra"

Zagovor je potekal dne 30. 06. 2021 ob 13:00 preko spleta.


avtor(-ica): Luka Alič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Marjan Čeh
somentor: izr. prof. dr. Anka Lisec

seznam zagovorov