Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza dinamike voda z uporabo časovne vrste satelitskih posnetkov Sentinel-1"

Zagovor je potekal dne 27. 01. 2021 ob 13:00 preko spleta.


avtor(-ica): Jana Breznik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): prof. dr. Krištof Oštir
somentor: doc. dr. Gašper Rak, mag. Matjaž Ivačič

seznam zagovorov