Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Forenzične preiskave poplavnih dogodkov kot osnova za sanacijo njihovih posledic"

Zagovor je potekal dne 29. 06. 2021 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Mojca Sevšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Primož Banovec
somentor: asist. dr. Matej Kušar

seznam zagovorov