Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava metod za izračun hrupa železniškega prometa CNOSSOS-EU in RMR"

Zagovor je potekal dne 29. 06. 2021 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Luka Mehle
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Zvonko Jagličić
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov