Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog idejne zasnove OPPN v Občini Ajdovščina"

Zagovor je potekal dne 23. 02. 2017 ob 12:00 v prostoru: P-IV/4.


avtor(-ica): Tanja Kodele
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Mojca Foški
somentor: asist. dr. Gašper Mrak

seznam zagovorov