Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza možnosti uvedbe 3D-katastra v Sloveniji z vidika 3D-modeliranja stavb"

Zagovor je potekal dne 15. 09. 2021 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anja Kržan
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. dr. Jernej Tekavec

seznam zagovorov