Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda naselij na levem bregu reke Save med Dvorsko vasjo in Posavcem"

Zagovor je potekal dne 30. 06. 2021 ob 12:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Špela Kne
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk

seznam zagovorov