Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Hidrološka analiza poplav za porečje Krke"

Zagovor je potekal dne 14. 07. 2021 ob 09:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): David Krznar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: dr. Mira Kobold

seznam zagovorov