Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Idejna zasnova železniške povezave med Ljubljano in Celjem skozi Tuhinjsko dolino"

Zagovor je potekal dne 21. 10. 2021 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jernej Prevolnik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov