Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresni odziv enostransko utrjenih prekladnih delov kamnitih zidov"

Zagovor bo potekal dne 28. 01. 2022 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.

Za udeležbo na zagovoru zaključnega dela kontaktirajte Referat za študijske zadeve UL FGG.

avtor(-ica): Mario Farič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Matija Gams

seznam zagovorov