Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"preliminarni načrt podpiranja predora"

Zagovor bo potekal dne 28. 01. 2022 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.

Za udeležbo na zagovoru zaključnega dela kontaktirajte Referat za študijske zadeve UL FGG.

avtor(-ica): Stefan Kordić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Vojkan Jovičić
somentor: prof. dr. Janko Logar

seznam zagovorov