Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Sanacija geodetske mreže v Luki Koper"

Zagovor je potekal dne 20. 10. 2021 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Zvonimir Bano
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: doc. dr. Oskar Sterle

seznam zagovorov