Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Študija vpliva geometrijskih parametrov na odziv lesenih brvi"

Zagovor je potekal dne 07. 03. 2017 ob 10:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Uroš Gantar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Jože Lopatič

seznam zagovorov