Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava izvedbenega načrta BIM, 3D modela in simulacije gradnje galerije Jelični vrh"

Zagovor je potekal dne 20. 01. 2022 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Peter Hrovat
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov