Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv temperature vgrajenih vroče valjanih asfaltnih plasti na zgoščenost"

Zagovor bo potekal dne 28. 06. 2022 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jani Cerar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura
somentor: viš. pred. dr. Robert Rijavec

seznam zagovorov