Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza arhivskih gradiv franciscejskega katastra v katastrski občini Babni vrt"

Zagovor bo potekal dne 30. 06. 2022 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Špela Gorišek
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. dr. Urška Drešček

seznam zagovorov