Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpis stavbe v nepremičninske evidence za namene vpisa etažne lastnine – primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško"

Zagovor bo potekal dne 30. 06. 2022 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Josip Štimac
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. mag. Peter Golob

seznam zagovorov