Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije"

Zagovor bo potekal dne 28. 06. 2022 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Neja Fazarinc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: doc. dr. Robert Klinc

seznam zagovorov