Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kartografski prikaz ocenjene potresne ranljivosti in pričakovane poškodovanosti stavb v slovenskih občinah"

Zagovor je potekal dne 24. 03. 2017 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Barbara Fröhlich
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: dr. Barbara Šket Motnikar

seznam zagovorov