Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Modeliranje in ocena vplivov razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja meteorne vode na odtok iz urbanega povodja"

Zagovor je potekal dne 18. 04. 2017 ob 16:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Matej Radinja
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Primož Banovec
somentor: doc. dr. Nataša Atanasova, izr. prof. dr. Joaquim Comas Matas

seznam zagovorov