Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Obnova toplotnega stavbnega ovoja večstanovanjske stavbe z vrednotenjem ekonomske upravičenosti"

Zagovor je potekal dne 26. 04. 2017 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jure Stamač
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Roman Kunič

seznam zagovorov