Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza trga nezazidanih stavbnih zemljišč v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja 2007 do decembra 2014"

Zagovor je potekal dne 25. 04. 2017 ob 15:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Kepic
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. mag. Matija Polajnar

seznam zagovorov