Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv dodatkov na razporeditev vode in trdnostne karakteristike 3D tiskanih preizkušancev z uporabo metode selektivne aktivacije vezanja cementa"

Zagovor je potekal dne 25. 04. 2017 ob 15:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Maja Marić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
somentor: dr. Dirk Lowke

seznam zagovorov