Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Načrtovanje drče na reki Savinji pri Šempetru"

Zagovor je potekal dne 15. 05. 2017 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Rožle Lavrač
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Mikoš
somentor: viš. pred. mag. Rok Fazarinc

seznam zagovorov