Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom"

Zagovor je potekal dne 22. 05. 2017 ob 13:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Kaja Hrvacki
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Simona Savšek
somentor: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič

seznam zagovorov