Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Eksperimentalno vrednotenje delovanja IR ogrevalnih panelov z vidika toplotnega udobja "

Zagovor je potekal dne 25. 05. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katja Ogrin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov