Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Račun standardne požarne odpornosti nosilcev iz lepljenega lameliranega lesa"

Zagovor je potekal dne 05. 06. 2017 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Živa Pavšič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov