Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Račun požarne odpornosti jeklene okvirne konstrukcije"

Zagovor je potekal dne 05. 06. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Žiga Frantar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: viš. pred. dr. Leon Hladnik

seznam zagovorov