Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe"

Zagovor je potekal dne 05. 06. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ana Kragelj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: doc. dr. Drago Saje

seznam zagovorov