Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava metod za oceno potenciala likvifakcije na podlagi terenskih raziskav tal"

Zagovor je potekal dne 05. 06. 2017 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Aleš Oblak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Janko Logar

seznam zagovorov