Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov"

Zagovor je potekal dne 27. 05. 2015 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Samo Rebernik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: izr. prof. dr. Dušan Kogoj

seznam zagovorov