Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Nivelmanska izmera HE Formin in jezovne zgradbe Markovci"

Zagovor je potekal dne 23. 06. 2017 ob 10:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Anja Judež
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. Tilen Urbančič

seznam zagovorov