Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza postopkov registriranja novega stanja pri komasaciji po Zakonu o kmetijskih zemljiščih"

Zagovor je potekal dne 23. 06. 2017 ob 10:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Katja Mestnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov