Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kolesarske poti in prostorski razvoj na Ptuju"

Zagovor je potekal dne 23. 06. 2017 ob 10:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Matjaž Novak
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: asist. dr. Gašper Mrak

seznam zagovorov