Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ciklični odziv armiranobetonskih stebrov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli"

Zagovor je potekal dne 21. 06. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Grega Lajkovič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Tatjana Isaković
somentor: Andrej Anžlin

seznam zagovorov