Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza vpliva lokacije na vrednost stanovanj v Mestni občini Ljubljana "

Zagovor je potekal dne 23. 06. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Alenka Pirc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: izr. prof. dr. Mitja Lakner

seznam zagovorov