Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe"

Zagovor je potekal dne 23. 06. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Petra Vresk
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Primož Može
somentor: Gregor Gruden

seznam zagovorov