Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti COD UL

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani (COD UL) razpisuje kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, ki so v sklopu zunanje izbirnosti na voljo vsem študentom Univerze v Ljubljani. Ponudba obsega 3 ali 4 ECTS KT in zajema različna vsebinska področja, ki se redno dopolnjujejo z vsebinami za razvoj kompetenc Družbe 5.0. in sledijo Evropskemu referenčnemu okvirju za vseživljenjsko učenje.

Aktualna ponudba kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti z informacijami o vpisu je objavljena na povezavi:

www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/ects_obstudijske_dejavnosti_cod_ul/ponudba

Kreditno ne-ovrednotene obštudijske dejavnosti COD UL

Ponudba kreditno ne-ovrednotenih dogodkov je objavljena v portalu osebnega in profesionalnega razvoja POPR: https://popr.uni-lj.si/. Portal združuje pestro ponudbo dogodkov, ki potekajo v organizaciji Univerzitetne službe za študente in alumne (COD UL, KC UL, ALUMNI UL) in nekaterih članic UL. Dogodki so za udeležence brezplačni in pokrivajo področja: ekologije, kulture, umetnosti, zdravja, podjetništva, športa, tujine, projektnega dela, kariernega razvoja, povezovanja z delodajalci, digitalnih kompetenc in znanja jezikov, idr.

Info točka COD UL

Skip to content