Študentski svet UL FGG

Študentski svet UL FGG logo

Osnovne informacije:

Amel Emkić

Predsednik študentskega sveta FGG
amel.emkic1@gmail.com

Maruša Cestnik

Podpredsednica študentskega sveta FGG
marusa.cestnik@gmail.com

Anja Rakonjac

Tajnica študentskega sveta FGG
anja.rakonjac7@gmail.com

Senat FGG

Je najvišji strokovni organ UL FGG. Sestavljajo ga dekan, predstojniki kateder in študentje. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj 1/5 članov senata, tako imamo na UL FGG v senatu študentje 6 predstavnikov. Člane iz vrst študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V senatu FGG predstavljajo študentski svet:

 • Amel Emkić
 • Maruša Cestnik
 • Anja Rakonjac
 • Vasja Hodnik
 • Luka Gradišar
 • Katja Arh

Upravni odbor UL FGG

V upravnem odboru predstavlja študente:

 • Maruša Cestnik

Študijski odbori FGG

V študijskih odborih predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Luka Stare, namestnica: Tajda Božič
 • Oddelek za geodezijo:
  Tine Hren, namestnik: Matija Gerčer
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Tilen Kuzman, namestnik: Luka Prezelj
 • Doktorski študij:
  Luka Gradišar

Akademski zbor

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na UL FGG. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo 1/5 članov akademskega zbora. Svojih 20 predstavnikov študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V akademskem zboru FGG predstavljajo študentski svet:

 • Primož Đuričić Žibert
 • Luka Stare
 • Filip Baumgartner
 • Katja Arh
 • Amel Emkić
 • Tajda Božič
 • Sara Ljutić
 • Matej Gorenjc
 • Dea Marku
 • Matija Gerčer
 • Maruša Cestnik
 • Tara Klevišar
 • Filip Barat
 • Anja Rakonjac
 • Valentina Vrhovec
 • Urban Vozelj
 • Luka Prezelj
 • Tilen Kuzman
 • Vasja Hodnik
 • Luka Gradišar
 • Špela Žagar
 • Tinkara Langus
 • Rok Vodopivec
 • Lazar Cerović

Študentska organizacija SILE

 • Anja Rakonjac

Disciplinska komisija

V disciplinski komisiji predstavljajo študente:

 • Luka Stare, namestnik Tilen Kuzman
 • Luka Gradišar, namestnik Filip Barat

Komisija za Prešernove nagrade

 • Valentina Vrhovec (oddelek za geodezijo)
 • Vasja Hodnik (oddelek za okoljsko gradbeništvo)
 • Špela Žagar (oddelek za gradbeništvo)

Komisija za kakovost

 • Amel Emkić
 • Matija Gerčer

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Tajda Božič

Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo

 • Katja Arh