Študentski svet UL FGG

Osnovne informacije:

Luka Stare

Predsednik študentskega sveta FGG
lukastare97@gmail.com

Katja Arh

Podpredsednica študentskega sveta FGG
katja.arh9@gmail.com

Katja Jenko

Tajnica študentskega sveta FGG
katja.jenko99@gmail.com

Tilen Kuzman

Namestnik predsednika ŠS FGG

Tajda Božič

Namestnica podpredsednice ŠS FGG

Senat FGG

Je najvišji strokovni organ UL FGG. Sestavljajo ga dekan, predstojniki kateder in študentje. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj 1/5 članov senata, tako imamo na UL FGG v senatu študentje 6 predstavnikov. Člane iz vrst študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V senatu FGG predstavljajo študentski svet:

 • Luka Stare
 • Katja Arh
 • Žan Pleterski
 • Tilen Kuzman
 • Luka Gradišar
 • Primož Skledar

Upravni odbor UL FGG

V upravnem odboru predstavlja študente:

 • Katja Arh

Študijski odbori FGG

V študijskih odborih predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Blaž Dolgan, namestnik: Luka Medvešek
 • Oddelek za geodezijo:
  Primož Skledar, namestnik: Žan Pleterski
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Tilen Kuzman, namestnica: Laura Rant
 • Doktorski študij:
  Luka Gradišar

Akademski zbor

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na UL FGG. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo 1/5 članov akademskega zbora. Svojih 20 predstavnikov študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V akademskem zboru FGG predstavljajo študentski svet:

 • Maša Hosta
 • Luka Medvešek
 • Luka Stare
 • Katja Jenko
 • Blaž Dolgan
 • Katja Arh
 • Tajda Božič
 • Emil Ikanović
 • Urban Prislan
 • Anže Skrbinek
 • Peter Grebenc
 • Žiga Obrstar
 • Tinkara Langus
 • Žan Pleterski
 • Primož Skledar
 • Nino Jager
 • Filip Čontala
 • Anja Rakonjac
 • Klemen Cotič
 • Feliks Strehar
 • Laura Rant
 • Marko Žarkov
 • Simon Savič
 • Tilen Kuzman
 • Luka Gradišar

 

Študentska organizacija SILE

 • Anja Rakonjac

Disciplinska komisija

V disciplinski komisiji predstavljajo študente:

 • Blaž Dolgan, namestnica: Katja Jenko
 • Luka Gradišar, namestnica: Anja Rakonjac

Odbor za Prešernove nagrade

 • Primož Skledar (oddelek za geodezijo)
 • Tilen Kuzman (oddelek za okoljsko gradbeništvo)
 • Tajda Božič (oddelek za gradbeništvo)

Komisija za kakovost

 • Luka Stare
 • Anja Rakonjac

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Žan Pleterski

Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo

 • Katja Jenko

Komisija za prenovo študija GR

 • Katja Arh

Koordinatorka tutorjev

 • Veronika Pučnik