Študentski svet UL FGG

Osnovne informacije:

Luka Stare

Predsednik študentskega sveta FGG
lukastare97@gmail.com

Žan Pleterski

Podpredsednik študentskega sveta FGG
zan.pleterski@gmail.com

Laura Rant

Tajnica študentskega sveta FGG
laura.rant@gmail.com

Blaž Dolgan

Namestnik predsednika ŠS FGG

Kevin Mekicar

Namestnik podpredsednika ŠS FGG

Senat FGG

Je najvišji strokovni organ UL FGG. Sestavljajo ga dekan, predstojniki kateder in študentje. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj 1/5 članov senata, tako imamo na UL FGG v senatu študentje 6 predstavnikov. Člane iz vrst študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V senatu FGG predstavljajo študentski svet:

 • Luka Stare
 • Blaž Dolgan
 • Žan Pleterski
 • Simon Savič
 • Neža Ema Komel
 • Tinkara Langus

Upravni odbor UL FGG

V upravnem odboru predstavlja študente:

 • Blaž Dolgan

Študijski odbori FGG

V študijskih odborih predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Blaž Dolgan, namestnik: Tim Perpar
 • Oddelek za geodezijo:
  Žan Pleterski, namestnica: Tinkara Langus
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Simon Savič, namestnik: Tilen Pinter
 • Doktorski študij:
  Neža Ema Komel

Akademski zbor

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na UL FGG. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo 1/5 članov akademskega zbora. Svojih 20 predstavnikov študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V akademskem zboru FGG predstavljajo študentski svet:

 • Gaj Kristjan Čeh Petaci
 • Filip Čontala
 • Blaž Dolgan
 • Maja Filač
 • Špela Gorišek
 • Peter Grebenc
 • Emil Ikanović
 • Tara Klevišar
 • Neža Komel Ema
 • Matjaž Kravanja
 • Žiga Krvina
 • Andrej Kumprej
 • Tinkara Langus
 • Kevin Mekicar
 • Tim Perpar
 • Tilen Pinter
 • Žan Pleterski
 • Katjuša Potočnik
 • Laura Rant
 • Timotej Rauter
 • Simon Savič
 • Luka Stare
 • Nejc Tacer
 • Gaja Vidic
 • Tine Žibert

 

Študentska organizacija SILE

 • Filip Čontala

Disciplinska komisija

V disciplinski komisiji predstavljajo študente:

 • Špela Gorišek, namestnica: Tara Klevišar
 • Andrej Kumprej, namestnica: Katjuša Potočnik

Odbor za Prešernove nagrade

 • še ni določeno

Komisija za kakovost

 • Luka Stare
 • Blaž Dolgan

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Špela Gorišek

Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo

 • Tim Perpar

Koordinatorka tutorjev

 • Laura Rant
Skip to content