Študentski svet UL FGG

Študentski svet UL FGG logo

Osnovne informacije:

Amel Emkić

Predsednik študentskega sveta FGG
amel.emkic1@gmail.com

Maruša Cestnik

Podpredsednica študentskega sveta FGG
marusa.cestnik@gmail.com

Lucija Konda

Tajnica študentskega sveta FGG
lucija.konda8@gmail.com

Člani študentskega sveta FGG 2016/2017
Svetnik/svetnica Letnik
Jovana Rakić 1. Letnik GR(UN)
Amel Emkić 2. letnik GR(UN)
Benjamin Cerar 3. letnik GR(UN)
Žan Pleterski 1. letnik GIG(UN)
Maruša Cestnik 2. letnik GIG(UN)
Simon Šanca 3. letnik GIG(UN)
Jernej Pejanović 1. Letnik TUN(VS)
Samo Peterka 2. letnik TUN(VS)
Anja Judež 3. letnik TUN(VS)
Jošt Meško 1. letnik VOI(UN)
Matevž Strbad 2. letnik VOI(UN)
Urška Maček 3. letnik VOI(UN)
Aljoša Kiler 1. letnik OG(VS)
Jani Cerar 2. letnik OG(VS)
Martin Kolar 3. letnik OG(VS)
Jernej Vozelj 1. letnik GR(MA)
Luka Trček 2. letnik GR(MA)
Marko Novak 1. letnik GIG(MA)
Ana Vendramin 2. letnik GIG(MA)
Žiga Ščukovt 1. letnik VOI(MA)
Miha Tallarini 2. letnik VOI(MA)
Jan Slobodnik 1. letnik STAVB(MA)
Nives Šelekar 2. letnik STAVB(MA)
Maja Mauko 2. letnik PN(MA)
Gabrijela Jankovič Doktorski študij

Senat FGG

Je najvišji strokovni organ UL FGG. Sestavljajo ga dekan, predstojniki kateder in študentje. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj 1/5 članov senata, tako imamo na UL FGG v senatu študentje 6 predstavnikov. Člane iz vrst študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V senatu FGG predstavljajo študentski svet:

 • Maruša Cestnik
 • Urška Maček
 • Luka Šavron
 • Amel Emkić
 • Benjamin Cerar
 • Aleš Jamšek

Upravni odbor UL FGG

V upravnem odboru predstavlja študente:

 • Benjamin Cerar

Študijski odbori FGG

V študijskih odborih predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Jan Slobodnik, namestnik: Matija Mugerli
 • Oddelek za geodezijo:
  Simon Šanca, namestnik: Jernej Pejanović
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Žiga Ščukovt, namestnik: Meta Katarina Tavčar

Akademski zbor

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in mladi raziskovalci, ki so v delovnem razmerju na UL FGG. Pri delu akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov, ki tvorijo 1/5 članov akademskega zbora. Svojih 20 predstavnikov študentov izvoli ŠS UL FGG z mandatno dobo 1 leto.

V akademskem zboru FGG predstavljajo študentski svet:

 • Klavdija Kastelic,
 • Blaž Dolgan,
 • Jani Cerar,
 • Urban Debevec,
 • Ajda Lučovnik,
 • Amel Emkić,
 • Matija Mugerli,
 • Nejc Povšič,
 • Jure Stamač,
 • Jan Slobodnik,
 • Anja Rakonjac,
 • Jernej Pejanović,
 • Samo Peterka,
 • Matija Gerčer,
 • Lucija Konda,
 • Maruša Cestnik,
 • Blaž Petovar,
 • Žan Belšak,
 • Luka Šavron,
 • Urban Tavčar,
 • Meta Katarina Tavčar,
 • Matevž Strbad,
 • Urška Maček,
 • Žiga Ščukovt,
 • Aleš Jamšek.

Disciplinska komisija

V disciplinski komisiji predstavljajo študente:

 • Oddelek za gradbeništvo:
  Klavdija Kastelic, namestnik: Jani Cerar
 • Oddelek za geodezijo:
  Lucija Konda, namestnik: Samo Peterka
 • Oddelek za okoljsko gradbeništvo:
  Nejc Povšič, namestnik: Matija Mugerli

Komisija za Prešernove nagrade

 • Jan Slobodnik (oddelek za gradbeništvo)
 • Luka Šavron (oddelek za geodezijo)
 • Žiga Ščukovt (oddelek za okoljsko gradbeništvo)

Komisija za kakovost

 • Amel Emkić
 • David Zajec

Komisija za reševanje vlog študentov

 • Klemen Lovenjak

Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo

 • Urban Debevec