Vpis na prvostopenjske študijske programe na UL FGG

Rok za prijavo na prvostopenjske študijske programe v drugem razpisnem roku je od 22. do 29. avgusta 2018 na portalu eVŠ.

Vpis na magistrske študijske programe na UL FGG

Rok za prijavo na vse magistrske študijske programe (predstavitve vseh programov najdete na spodnji povezavi) je 10. september 2018 na portalu eVŠ.

Vpis na doktorska študijska programa na UL FGG

Rok za prijavo na doktorski študijski program Grajeno okolje je 1. september 2018 na portalu eVŠ.

Rok za prijavo na doktorski študijski program Varstvo okolja je 24. avgust 2018 na portalu eVŠ.

Vse o doktorskih študijskih programih na UL FGG najdete na spodnji povezavi: