Univerza v Ljubljani vsako leto svoj rojstni dan obeležuje s Tednom univerze, ko se na univerzi in fakultetah zvrstijo številni dogodki in podelitve priznanj. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer žal dogodki in podelitve ne bodo potekali v živo. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo bomo podelitev prestavili na čas, ko bo to mogoče.

Predstavljamo pa vam letošnje posameznice in posameznike, ki so pomembno prispevali k delovanju in prepoznavnosti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in s tem celotne Univerze v Ljubljani. To so prejemniki priznanj Univerze v Ljubljani ter prejemnice in prejemniki Univerzitetne Prešernove nagrade, Fakultetnih Prešernovih nagrad, Goljevščkovih nagrad, nagrad za najboljše študente in pedagoge ter priznanja fakultete za študijsko leto 2020/2021.

Vsem iskreno čestitamo!


Prejemniki priznanj Univerze v Ljubljani:

Naziv zaslužni profesor je prejel prof. dr. Matej Fischinger, ki je z raznovrstnimi raziskavami pomembno prispeval k razvoju potresnega inženirstva v svetu. Praktični rezultati teh raziskav so bistveno prispevali k izboljšanju projektantske prakse. Prejel je več nagrad vodilnih tujih in domačih institucij za raziskovalno delo na področju modeliranja potresnega odziva betonskih konstrukcij in originalne pedagoške pristope ter številna priznanja študentov za pedagoško delo. Več let je vodil raziskovalni program Potresno inženirstvo.

Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem je prejel doc. dr. Nejc Bezak, ki je diplomiral na UL FGG leta 2012, leta 2016 tam tudi doktoriral in se zaposlil. Na UL FGG opravlja pedagoško in znanstveno raziskovalno projektno delo na področju hidrologije, kjer je kljub mladosti prepoznan kot eden od vodilnih znanstvenikov v Sloveniji, kar dokazuje tudi njegov izjemni opus, v obsegu več kot 50 izvirnih znanstvenih prispevkov. Tako za pedagoško delo kot za znanstveno delo je prejel številna priznanja.

Priznanje strokovnim sodelavcem Univerze v Ljubljani so prejeli zaposleni v Računalniškem centru (RC) UL FGG.

Najpomembnejši dosežek RC UL FGG v letu 2020 je bila vpeljava sistema BBB za pouk na daljavo in njegova integracija v učno okolje v marcu ter uvedba učnega okolja za hibridno izvedbo pouka pred začetkom študijskega leta 2020/21, s čimer je bil ob pandemiji COVID-19 omogočen gladek prehod na povsem nov način pouka.

Andrej Vitek, univ. dipl. mat., je dolgoletni vodja RC UL FGG in poleg vodenja načrtuje razvoj IKT infrastrukture in storitev ter upravlja strežniško okolje in omrežno infrastrukturo fakultete.

Darko Malič, dipl. inž. rač., v RC od 2012 upravlja različne informacijske sisteme, namenjene pouku, ter skrbi za licenčno programsko opremo računalniških učilnic.

Rok Horjak, dipl. inž. rač., sodelavec RC od 2016 skrbi za podporo IS v upravi ter upravlja strojno opremo računalniških učilnic in predavalnic.

Prejemnica Univerzitetne Prešernove nagrade:

Valentina Rutar Polanec: RAZVOJ ZELENE STENE ZA ČIŠČENJE SIVE VODE IN PRENOS TOPLOTE, mentorica izr. prof. dr. Nataša Atanasova, somentorja prof. dr. Andrej Kitanovski in Berhard Pucher

Prejemnici Fakultetne Prešernove nagrade:

Nina Kranjec: PREUČEVANJE GOZDNIH SESTOJEV IN POSAMEZNIH DREVESNIH VRST IZ NORMALIZIRANE INTENZITETE LASERSKIH TOČK, mentorica doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, somentor izr. prof. dr. Milan Kobal

 

Jana Breznik: ANALIZA DINAMIKE VODA Z UPORABO ČASOVNE VRSTE SATELITSKIH POSNETKOV SENTINEL-1, mentor prof. dr. Krištof Oštir, somentorja doc. dr. Gašper Rak, mag. Matjaž Ivačič

Prejemnika Goljevščkove nagrade:

Mark Bryan Alivio: OCENA POPLAVNE ŠKODE ZARADI NARAŠČANJA GLADINE MORJA, mentorstvo doc. dr. Simon Rusjan in izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski

 

Steven Brazda: POPLAVE ZARADI TALJENJA SNEGA IN SOČASNEGA DELOVANJA VEČ DEJAVNIKOV V SEVERNI AMERIKI IN EVROPI, mentorstvo izr. prof. dr. Mojca Šraj in doc. dr. Nejc Bezak.

Prejemnik priznanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL:

Priznanje fakultete je prejel izr. prof. dr. Dušan Kogoj za ureditev Zbirke geodetskih instrumentov na UL FGG, vpisane v evidenco Tehniškega muzeja Slovenije, v podatkovno zbirko Kronos, ki je matična za zbirke s področij znanosti in tehnike v Republiki Sloveniji. lzr. prof. dr. Dušan Kogoj je s sistematičnim večletnim delom, iskanjem informacij o izdelavi, uporabi in kakovosti različnih geodetskih instrumentov, opravil izredno pomembno delo, saj je številnim starim geodetskim instrumentom s pomočjo sodelavcev vdahnil novo »življenje« in jih rešil pred pozabo. S tem je opravil delo, ki bistveno presega redne pedagoške in ostale delovne obveznosti.

Nagrade študentom za izjemne študijske dosežke:

Nagrade prejmejo študenti z najvišjim povprečjem ocen v študijskem letu 2020/2021 na posameznem študijskem programu in vsi študenti, ki so imeli povprečje ocen 9,5 ali več.

Dobitniki priznanj za najboljšo študentko oz. študenta za študijsko leto 2020/2021 na prvostopenjskih študijskih programih so: 

 • Neja Fazarinc, Gradbeništvo
 • Hana Vidic, Gradbeništvo
 • Blažka Bojnec, Geodezija in geoinformatika
 • Maja Filač, Geodezija in geoinformatika
 • Maj Čapelnik, Geodezija in geoinformatika
 • Sara Šopar, Geodezija in geoinformatika
 • Laura Rant, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
 • Jaka Krivic, Operativno gradbeništvo
 • Aljaž Hvala, Tehnično upravljanje nepremičnin

 

Dobitniki priznanj za najboljšo študentko oz. študenta za študijsko leto 2020/2021 na drugostopenjskih študijskih programih so:

 • Ožbej Vene, Gradbeništvo
 • Žan Pleterski, Geodezija in geoinformatika
 • Tanja Grabrijan, Geodezija in geoinformatika
 • Tadej Dolenc, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
 • Nataša Balant, Prostorsko načrtovanje
 • Tajda Božič, Stavbarstvo