V okviru 76. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imela doc. dr. Urška Demšar s Fakultete za geografijo in zemeljske vede (School of Geography & Geosciences) na Univerzi v St. Andrewsu na Škotskem predavanje z naslovom:

Vizualizacija gibanja.


Povzetek:

V zadnjih nekaj letih smo priča hitremu razvoju tehnologij za sledenje in pozicioniranje, tako je med drugim danes GPS sprejemnik že v vsakem prenosnem telefonu. Tehnologije sledenja postajajo vedno bolj dostopne, s tem pa tudi množica podatkov o gibanju raziskovalcem, ki se ukvarjajo s preučevanjem gibanja, pa najsi bo to gibanje živali, ljudi, vozil ali bolj abstraktno gibanje pogleda na računalniškem zaslonu. Zbirke podatkov o gibanju postajajo vedno večje, s tem ko lahko lokacijo merimo z vedno večjo prostorsko in časovno natančnostjo, kar predstavlja problem tako za prikaz teh podatkov, kot tudi za njihovo analizo. Seminar bo predstavil možnost uporabe konceptualnega 3D prostora iz geoinformatike, tako-imenovano prostorsko-časovno kocko (Space-Time Cube) za vizualizacijo in analizo gibalnih trajektorij. Na treh primerih bomo prikazali, kako lahko s tem pristopom obravnavamo in rešujemo probleme iz različnih znanstveno – strokovnih področij. Prvi primer prihaja iz ekologije, kjer s pomočjo nove metode, prostorsko-časovne gostote (Space-Time Density) prikazujemo dinamiko uporabe prostora skozi čas, se pravi, kako določena žival (v našem primeru galeb) uporablja prostor in kakšni so časovni vzorci tega gibanja. Drugi primer je iz računalništva, kjer raziščemo interakcijo med dvema tipoma gibanja: gibanjem pogleda uporabnika na ekranu in premikanja miške. Za ocenjevanje nivoja te interakcije uporabimo kombinacijo prostorsko- časovne gostote in metod za identifikacijo sprememb iz satelitskih posnetkov. Zadnji primer je geografski in razloži uporabo 3D metod za integracijo okoljskih podatkov in trajektorij, kar prikažemo na podatkih o gibanju prostovoljcev in vremenskih podatkih.

Kratka biografija:

Dr. Urška Demšar je docentka (Lecturer/Assistant Professor) za geoinformatiko na Fakulteti za geografijo in zemeljske vede (School of Geography & Geosciences) na Univerzi v St. Andrewsu na škotskem. Po diplomi in magisteriju iz uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani je doktorirala iz geoinformatike na Kraljevem tehniškem institutu (Royal Institute of Technology, KTH) v Stockolmu. Ukvarja se z prostorsko-časovno vizualno analitiko, s poudarkom na razvoju novih metod za vizualizacijo in analizo podatkov o gibanju (npr. GPS in druge sledilne trajektorije). S svojim delom sodeluje z raziskovalci iz aplikativnih področij, ki zbirajo podatke o gibanju: ekologija (movement ecology), računalništvo (human-computer interaction) in geografija (transport geography). Med letoma 2010 in 2013 je bila članica evropske COST akcije MOVE – “Knowledge discovery from moving objects”. Od avgusta 2015 je sopredstojnica (co-chair) komisije za vizualno analitiko Mednarodnega kartografskega združenja (International Cartographic Association). Več o njej lahko najdete na njenem spletnem mestu.


Doktorski seminar bo v torek, 21. 2. 2017, ob 14. uri, v svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.