Select Page

Diplomske naloge in magistrska dela

Navodilo glede postopkov pri prijavi in oddaji zaključnega dela na UL FGG

Vsi formalni postopki glede izdelave zaključnega dela (diplomske naloge na prvi in magistrskega dela na drugi stopnji študija) so opredeljeni v Pravilniku o študiju na I. in II. stopnji na UL FGG (členi od 82.–110.), oblika samega zaključnega dela pa v Navodilih za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in navajanje virov. V nadaljevanju navajamo nekatera dodatna pojasnila, ki v omenjenih dokumentih niso zajeta.

Potek priprave zaključne naloge

 1. Mentorji teme zaključnih del razpišejo v spletnem referatu in jih lahko dodajajo kadarkoli med študijskim letom. Le-te so potem vidne v vašem spletnem referatu pod: Zaključek študija –> Pregled tem (za študijski program, na katerega ste vpisani) in na spletni strani UL FGG (vse razpisane teme):
 2. Prijava teme Prijavo teme oddate preko spletnega referata pod: Zaključek študija –> Prijava teme zaključnega dela. Po vaši izbiri teme in potrditvi mentorja, da se strinja z mentorstvom pri vašem zaključnem delu, bo prijavljeno temo obravnaval študijski odbor (na rednih sejah bodo obravnavane vse teme, pri katerih bo mentorstvo odobreno do konca prvega polnega tedna v mesecu). Sklep študijskega odbora bo razviden iz Zaključek študija –> Veljavnost teme.
 3. Morebitne prošnje Morebitne prošnje v zvezi z zaključnim delom lahko študent odda preko spletnega referata pod: Prošnje -> Oddaja prošnje izberete Prošnje v zvezi z zaključnim delom. Nato s klikom na  <<  oddate prošnjo.Prošnjo natisnete in podpisano iz vaše strani in s strani mentorja oddate v referat za študijske zadeve.
  Podrobneje o morebitnih prošnjah

  Na rednih sejah Študijskih odborov bodo obravnavane vse prošnje, ki bodo v referat prispele najkasneje do konca prvega polnega tedna v mesecu.

  → Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela

  → Prošnja za zamenjavo somentorja pri zaključnem delu

  → Prošnja za imenovanje somentorja oz. dodatnega somentorja

  → Prošnja za zamenjavo teme zaključnega dela

  Pregled prošenj  << 

  Z izbiro te možnosti lahko pregledujete stanje vaše oddane prošnje. Pri tem se stanja spreminjajo iz:

   

  Predlagan … prošnjo ste vnesli, referat pa je še ni prejel.
  Sprejet … prošnjo je referat prejel in le-ta čaka na obravnavo. V kolikor referat ugotovi pomanjkljivosti pri prejeti prošnji, boste v polju Opombe o njih obveščeni.
  Zaključen … prošnja je bila obravnavana; sprejet je bil sklep. Z izbiro gumba pred vrstico se vam izpiše datum obravnave, sprejet sklep ter morebitna utemeljitev sklepa.

  Vsi podatki o prijavljenem zaključnem delu in o veljavnosti teme so razvidni v spletnem referatu pod: Zaključek študija -> Veljavnost teme – zaključno delo.

 4. Oblika Vsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG.
 5. Pregled Ko boste z mentorjem dogovorjeni, da je zaključno delo primerno za zagovor, morate še pred vezavo zaključnega dela predložiti svoje zaključno delo v preverjanje podobnosti vsebin in v tehnični pregled Knjižnici UL FGG. To naredite tako, da zadnjo različico zaključnega dela, ki je pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG in navajanje virov 2016, pošljete na e-naslov: oddaja@fgg.uni-lj.si. V primeru, da velikost zaključnega dela onemogoča pošiljanje po e-pošti, odložite zaključno delo na ustrezno spletno mesto in na zgoraj navedeni e-naslov sporoči povezavo, na kateri se datoteka nahaja.Knjižnica nalogo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregleda oblikovno in formalno tehnično. V primeru večjih neustreznosti nalogo zavrne brez podrobnega pojasnjevanja posameznih neustreznosti, v primeru manjših neustreznosti vas opozori nanje, pozove k ureditvi in ponovni oddaji v pregled, v primeru ustreznosti pa vašemu zaključnemu delu dodeli UDK vrstilec. Potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih in o oblikovni ustreznosti visokošolskega dela, pošlje knjižnica v Referat za študijske zadeve.
 6. NaslovnicaPo dodelitvi UDK vrstilca pripravite naslovnico za svoje zaključno delo. Pomagate si s pripravljenim obrazcem, ki ustreza vašemu študijskemu programu:
 7. Oddaja v spletnem ref.Nato celotno zaključno delo (z vpisanim UDK vrstilcem in skupaj z naslovnico) pretvorite v PDF.A format in naložite v svojem spletnem referatu pod: Zaključek študija -> Oddaja dela. Natančna navodila za oddajo so na voljo v spletnem referatu pod Zaključek študija –> Navodila, pravila. Ob oddaji morate z malimi tiskanimi črkami (ob upoštevanju pravopisa) natančno navesti končni naslov zaključnega dela, ključne besede in izvleček v slov. in angl. jeziku. Nato zaključno delo naložite v formatu PDF.A (priloge so lahko v poljubnem formatu).
  Navodila za pretvorbo zaključnega dela v PDF/A formatu

 8. Mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin označi odločitev v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebin in začasni nedostopnosti vsebine. O odločitvi mentorja po preverjanju podobnosti vsebine boste obveščeni v obliki obvestila referata v spletnem referatu v segmentu Razno -> Obvestila. V kolikor mentor potrdi, da je delo ustrezno, lahko v Referatu za študijske zadeve prijavite zagovor zaključnega dela. Če pa morate zaključno delo še popraviti, popravljeno delo in morebitne priloge oddate preko oddate preko spletnega referata na enak način, kot ste to opravili prvič in v roku, ki vam je določen. Obrazec za oddajo je ob drugi oddaji predizpolnjen s podatki iz prve oddaje. Zaključno delo lahko oddate največ 2 x. Tretja oddaja se zgodi izjemoma, namenjena je oddaji po uspešno opravljenem zagovoru, v kolikor komisija na zagovoru zahteva popravke zaključnega dela.
 9. Prijava zagovoraZagovor lahko prijavite po mentorjevi potrditvi ustreznosti zaključnega dela (obvestila referata v spletnem referatu v segmentu Razno -> Obvestila). To uredite z Obr. 1 z vsemi prilogami, ki so navedene na obrazcu. Skupaj s prijavo oddate tudi ustrezno število vezanih izvodov zaključnega dela z originalnimi podpisi mentorja in po možnosti tudi somentorja.

  Zaključno delo bo v RUL-u vidno po tem, ko boste opravili zadnjo obveznost na študijskem programu (velja za študente I. stopnje).

 10. Vezava zaključnega dela Fizični izvodi naj bodo uvezeni v vezavo s trdimi platnicami in hrbtom. V referat morate skupaj s prijavo zaključnega dela dostaviti 1 izvod za knjižnico, 1 izvod za mentorja, dodatno po 1 izvod za vsakega imenovanega somentorja in po možnosti še en izvod za vas (podpisanega s strani članov komisije vam ga vrnemo na samem zagovoru). Študent lahko zase pripravi tudi več izvodov in jih po svoji presoji odda komisiji v podpis.
 11. Zagovor zaključnega dela Na dan zagovora se morate najmanj pol ure pred zagovorom zglasiti v Računalniškem centru (pri g. Roku Horjaku), da skupaj  dorečete vse potrebno v zvezi s pripravo učilnice in računalniške opreme, ki jo potrebujete za zagovor.

Pogosta vprašanja:

Kdaj lahko zaprosim za odobritev teme zaključnega dela?

Vpisan študent prvostopenjskega študija zaprosi za odobritev teme diplomskega dela najkasneje do konca februarja v zadnjem letniku študija ali kadarkoli po opravljenih vseh preostalih obveznosti študija. Vpisan študent drugostopenjskega študija lahko kadarkoli od vpisa v drugi letnik zaprosi za odobritev teme magistrskega dela. Študent prijavi temo zaključnega dela preko spletnega referata. Po potrditvi vloge s strani mentorja se ta posreduje v odobritev študijskemu odboru oddelka.

Kakšen je rok za izdelavo zaključnega dela?

Na prvostopenjskih študijskih programih je za študente s statusom rok za izdelavo zaključnega dela do 30. septembra, za študente brez statusa pa 3 mesece. Na drugostopenjskih študijskih programih je rok za izdelavo zaključnega dela prav tako do 30. septembra, za študente brez statusa pa 6 mesecev.

Kdaj in kako prijavim zagovor zaključnega dela?

Zagovor lahko prijavite po mentorjevi potrditvi ustreznosti zaključnega dela (obvestila referata v VIS-u v segmentu Razno -> Obvestila). To uredite z Obr. 1 z vsemi prilogami, ki so navedene na obrazcu. Skupaj s prijavo oddate tudi ustrezno število vezanih izvodov zaključnega dela z originalnimi podpisi mentorja in po možnosti tudi somentorja.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri