Naslovnica zaključnega dela na UL FGG

Po dodelitvi UDK vrstilca pripravite platnico in naslovnico za svoje zaključno delo. Prenesite in izpolnite spodaj pripravljen obrazec, ki ustreza vašemu študijskemu programu.

Univerzitetni študiji 1. stopnje:

Gradbeništvo
Geodezija in geoinformatika
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Strokovna študija 1. stopnje:

Operativno gradbeništvo
Tehnično upravljanje nepremičnin

Magistrski študiji 2. stopnje:

Gradbeništvo
Stavbarstvo
Geodezija in geoinformatika
Prostorsko načrtovanje
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo