Odprtje razstave “Radnička v ne/nastajanju”

Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet / Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, in
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za prostorsko planiranje

Vabimo Vas na odprtje mednarodne razstave del študentov arhitekture, SZ FA, pri predmetu Planiranje grada, in študentov Prostorskega načrtovanja, UL FGG, pri predmetu Projektna naloga s seminarjem, v študijskem letu 2016/2017.

“Radnička v ne/nastajanju” – načrtovanje jugovzhodnega vhoda v Zagreb

ki bo v torek, 13. 2. 2018, ob 19. uri v Galeriji Šira, Preradovičeva 13, Zagreb. Razstava bo odprta do 27.2.2018. Vljudno vabljeni k ogledu!


Eno od obeležij razvoja in širjenja Zagreba v 20. stoletju je bilo umeščanje komunalnih in gospodarskih dejavnosti na obrobju mesta, s čimer so se želeli zagotoviti pogoji za izboljšanje kakovosti življenja in higiensko-tehnična zaščita mestnega območja. Eno takšnih območij je tudi “vzhodna diagonala”, to je območje ob Radnički cesti, ki je bilo nekoč namenjeno le za industrijske objekte. S sodobno širitvijo mesta in z razširitvijo letališča so nastale nove potrebe po funkcionalni in oblikovni preobrazbi tega območja. Študenti so delo začeli z raziskovanjem pomena in vloge obravnavnega območja v odnosu do širšega mestnega prostora. Analizirali so obstoječe stanje in načina izrabe prostora ter predlagali celovite koncepte urbanističnega razvoja mestne poteze od letališča Pleso do Slavonske avenije.