Odprtje razstave “Radnička v ne/nastajanju”

Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo / Katedra za prostorsko planiranje
Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet / Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

V okviru Meseca prostora vas vabimo na odprtje razstave del študentov Prostorskega načrtovanja, UL FGG, in del študentov arhitekture, SZ FA, 2016/2017, ki bo v četrtek, 26. 10. 2017, ob 13.00 uri v avli UL FGG.

 

“Radnička v ne/nastajanju” – načrtovanje jugovzhodnega vhoda v Zagreb


Eno od obeležij razvoja in širjenja Zagreba v 20. stoletju je bilo umeščanje komunalnih in gospodarskih dejavnosti na obrobju mesta, s čimer so se želeli zagotoviti pogoji za izboljšanje kakovosti življenja in higiensko-tehnična zaščita mestnega območja. Eno takšnih območij je tudi »vzhodna diagonala«, to je območje ob Radnički cesti, ki je bilo nekoč namenjeno le za industrijske objekte. S sodobno širitvijo mesta in z razširitvijo letališča so nastale nove potrebe po funkcionalni in oblikovni preobrazbi tega območja. Študenti so delo začeli z raziskovanjem pomena in vloge obravnavnega območja v odnosu do širšega mestnega prostora. Analizirali so obstoječe stanje in načina izrabe prostora ter predlagali celovite koncepte urbanističnega razvoja mestne poteze od letališča Pleso do Slavonske avenije.

Vljudno vabljeni!